Jak odzyskać podatek VAT z Niemiec?

Przedsiębiorcy, którzy płacą w Niemczech za przejazd autostradami lub dokonują innych transakcji z tamtejszymi podmiotami gospodarczymi, mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT. Podstawą prawną jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE i niemieckie przepisy podatkowe.

Niemcy to nie tylko nasz sąsiad, ale także najważniejszy partner biznesowy. Wielu polskich przedsiębiorców współpracuje z tamtejszymi firmami i często jeździ do Niemiec w interesach. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego tam podatku VAT (niem. Mehrwertsteuer). Najłatwiej można to zrobić, korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanych firm – np. posiadacze kart paliwowych Shell Card (dotychczas: euroShell) otrzymują dostęp do usług agencji FDE, z którą współpracuje Shell, a która specjalizuje się w zwrotach VAT. Inne rozwiązanie to samodzielne przebrnięcie przez procedurę podatkową i odzyskanie pieniędzy. W tym przypadku potrzebna jest jednak odpowiednia wiedza z zakresu niemieckiego prawa podatkowego.

Kto może otrzymać zwrot niemieckiego VAT?

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać zwrot VAT i akcyzy z Niemiec, musi spełniać następujące warunki:

  • musi być czynnym podatnikiem VAT w Polsce;
  • nie może posiadać niemieckiego USt-IdNr, czyli być zarejestrowanym do VAT w Niemczech;
  • nie może posiadać w Niemczech siedziby, oddziału lub prowadzić tam stałej działalności gospodarczej.

Za zakup jakich towarów/usług można otrzymać zwrot VAT?

Należy pamiętać o ograniczeniach związanych ze zwrotami podatku VAT w Niemczech. Nie w każdym przypadku zakup towarów lub usług do tego upoważnia. Zastosowanie ma tutaj zasada ogólna, według której odliczenie podatku VAT przysługuje za te towary lub usługi, które dopuszcza niemieckie prawo podatkowe, nawet jeśli takiego zwrotu nie przewiduje polskie prawo. Działa to także w drugą stronę: nie można odliczyć podatku VAT za te towary i usługi, których nie dopuszcza niemiecki fiskus, chociaż przewidują to polskie przepisy podatkowe.

Przykładem, kiedy należy się zwrot podatku VAT, są m.in. opłaty za przejazd autostradami i tunelami, zakup biodiesla i płynów eksploatacyjnych do samochodów, części zamiennych i opon, koszt noclegów i wyżywienia, parkowania, koszty spedycyjne itd. Natomiast wśród produktów i usług, za które nie przysługuje refundacja VAT, można znaleźć na przykład wydatki na myjnie, reklamę czy wydatki prywatne przedsiębiorcy.

Minimalna kwota zwrotu

W Niemczech obowiązują dwie stawki podatku VAT:

  • 19% – podstawowa stawka na większość towarów i usług;
  • 7% – obniżona stawka na żywność, usługi medyczne i sprzęt medyczny, przewóz pasażerów.

Aby przedsiębiorca mógł ubiegać się o zwrot podatku, musi uzbierać minimalną kwotę podatku, która dla firm z krajów Unii Europejskiej wynosi:

  • 400 EUR w ciągu kwartału;
  • 50 EUR w ciągu całego roku.

Wymogi stawiane fakturom

Niemiecki fiskus akceptuje tylko faktury oryginalne (również e-faktury), na których wszystkie niezbędne informacje muszą zostać wprowadzone przez wystawcę. Nie można nanosić na fakturach własnych adnotacji.

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku VAT, faktura musi spełniać ściśle określone warunki. W przypadku kwot do 250 EUR wystarczy, jeśli na fakturze pojawi się nazwa i adres wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru/usługi, stawka VAT i kwota brutto z VAT. Dodatkowo faktury wypisane odręcznie zależy opatrzyć datą, podpisem i pieczątką firmową. Jeśli kwota faktury przekracza 250 EUR, muszą pojawić się dodatkowo kwoty netto dla każdej pozycji faktury (bez VAT), numer kolejny faktury i ewentualne rabaty oraz zniżki.

Przedsiębiorca może także uzyskać zwrot VAT za koszty poniesione na wydatki reprezentacyjne. Wtedy faktura lub rachunek powinny zawierać informacje o miejscu i dacie poniesienia kosztów, przyczynie poniesienia wydatków na reprezentację i nazwiska uczestników spotkania. Należy również pamiętać, że w przypadku wydatków na hotel, gdy uwzględniono tam koszty wyżywienia, trzeba dołączyć z restauracji specyfikację z listą produktów.

Zwrot podatku VAT – procedura

Wniosek o zwrot podatku VAT trafia do niemieckiego Bundeszentralamt für Steuern (Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego). Do jego złożenia należy użyć niemieckiego formularza Ust 1T, który dostępny jest w wersji niemieckiej lub angielskiej. Wniosek można wypełnić w języku polskim. Do formularza należy dołączyć wszystkie faktury lub rachunki, które potwierdzają dokonanie zakupu produktów/usług, za które przedsiębiorca ubiega się o zwrot podatku VAT. Można także przesłać wniosek drogą elektroniczną (tylko w języku niemieckim) lub za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć także przez pełnomocnika (np. firmę specjalizująca się w zwrotach VAT).

O zwrot podatku VAT z Niemiec przedsiębiorca może starać się maksymalnie do 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił zakup produktów/usług. Warto to zrobić, ponieważ czasami można odzyskać znaczącą kwotę. Niestety, wielu przedsiębiorców rezygnuje z tej możliwości ze względu na skomplikowaną procedurę.

Źródło: shell.pl

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: