Czy fotoradar może tutaj stać?

Niekiedy można mieć wątpliwości czy dany fotoradar został prawidłowo ustawiony i oznakowany. Służby dysponują zarówno fotoradarami stacjonarnymi, jak i przenośnymi. Nie mogą być one jednak lokowane w dowolnym miejscu. Jakie są reguły ich rozstawiania, aby dokonywane pomiary były ważne?

 

Gdzie można ustawić fotoradar?

40 miesięcy – na taki okres określa się lokalizację fotoradaru stacjonarnego. Podczas analizowania lokalizacji bierze się pod uwagę stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku długości 500 m w obu kierunkach od danego miejsca lub do najbliższych skrzyżowań z drogami o takiej samej bądź wyższej kategorii. Analiza taka obejmuje wypadki spowodowane nadmierną prędkością, do których doszło w danej lokalizacji w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku terenu zabudowanego odległość między fotoradarami stacjonarnymi, znajdującymi się na tej samej drodze, nie może wynosić mniej niż 500 metrów. Na terenie niezabudowanym, z kolei odległość ta nie może być mniejsza niż 2 km, chyba, że urządzenia dokonują pomiarów w przeciwnych kierunkach ruchu. Stacjonarne fotoradary, mogą zostać ustawione na takich odcinkach dróg, gdzie obowiązuje stała dopuszczalna prędkość, a ich długość nie przekracza 10 km w obszarze zabudowanym i 20 km poza nim.

 

Bardzo tolerancyjne skrzynki?

Warty odnotowania jest fakt, że fotoradary stacjonarne nie powinny rejestrować przekroczenia dozwolonej prędkości o 10 km/h i mniej. Jak pokazuje praktyka różnie z tym jednak bywa. W zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie, z którego wynika, że niejednokrotnie tolerancja fotoradarów była zawyżona i wynosiła nawet 15 km/h, a niekiedy nawet i 25 km/h. W przypadku fotoradarów istotną kwestią jest świadectwo legalizacji. Urządzenie musi je posiadać, aby mandat wystawiony na podstawie zdjęcia z fotoradaru był ważny. Lista fotoradarów wraz z numerami seryjnymi i datą ważności legalizacji znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. A gdzie ustawionych zostało najwięcej fotoradarów? – Z danych zgromadzonych w naszym systemie wynika, że zdecydowanie najwięcej masztów fotoradarowych znajduje się obecnie w województwach mazowieckim (81 urządzeń) i pomorskim (64) – mówi Agnieszka Kaźmierczak, Yanosik.pl – Dalej w zestawieniu znajdują się województwa wielkopolskie (56) oraz zachodniopomorskie (55).

 

Z miejsca na miejsce

Fotoradary stacjonarne to nie wszystko. Przy drogach można również spotkać fotoradary przenośne, z których korzysta straż miejska oraz gminna. Straż nie może jednak kontrolować prędkości kierowców za pomocą tych urządzeń wedle uznania, obowiązują ją ograniczenia. Przede wszystkim, ustawienie takiego fotoradaru musi zostać poprzedzone zgodą miejscowego komendanta policji, z którym uzgadniany jest czas i miejsce takiej kontroli. Lokalizacja fotoradaru musi zostać poprzedzona znakiem D-51, a sama kontrola za pomocą takiego urządzenia może odbywać się tylko na obszarze zabudowanym. Podobnie jak w przypadku fotoradarów stacjonarnych, przenośne urządzenie pomiarowe musi posiadać ważną homologację, w przeciwnym wypadku kierowca nie będzie zobowiązany do zapłacenia mandatu. Straż miejska często informuje kierowców za pośrednictwem lokalnych mediów o miejscach, w których można spodziewać się kontroli. Informacje takie można pozyskać też bezpośrednio na swoje telefony komórkowe, za pomocą odpowiednich aplikacji dla kierowców. – Nasi użytkownicy mogą ostrzegać się wzajemnie o różnego rodzaju zdarzeniach na drodze, w tym także o kontrolach przeprowadzanych przez różne służby – mówi A. Kaźmierczak, Yanosik.pl – Jest to działanie prewencyjne. Kierowcy wiedząc gdzie odbywa się kontrola zwracają większą uwagę na prędkosć z jaką się poruszają i zdejmują nogę z gazu – dodaje.

 

Ty go nie widzisz, a on Ciebie tak

Należy mieć na uwadze, że przenośny fotoradar to nie tylko skrzynka na trójnogu ustawiona w widocznym miejscu przy drodze. Nie chodzi tutaj o maskowanie fotoradaru, co jest niezgodne z prawem, ale o umiejscowienie go w nieoznakowanym pojeździe. Co istotne, pomiar taki może zostać dokonany tylko w sytuacji, gdy auto nie znajduje się w ruchu. Pojazd z takim urządzeniem musi znajdować się w widocznym miejscu drogi, w którym nie będzie powodował utrudnienia w ruchu. Tego typu kontrole można spotkać tylko na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Fotoradary, zarówno te stacjonarne jaki te przenośne używane przez strażników gminnych (miejskich) programuje się i ustawia w taki sposób, aby pomiar prędkości nie obejmował miejsca znajdującego się przed znakiem D-51. Zarówno fotoradary przenośne ustawione przy drodze, jak te ukryte w autach obowiązuje pewna reguła. Nie mogą by one umieszczone w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia pomiarowego znajdującego się na tej samej drodze i dokonującego pomiaru w tym samym kierunku (o ile na danym odcinku nie znajduje się skrzyżowanie).

 

Źródło: creandi.pl

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: