Umowa darowizny – opodatkowanie

Umowa darowizny samochodu polega na tym, że jego obecny właściciel, zwany darczyńcą, bezpłatnie przekazuje pojazd lub jego część innej osobie, zwanej obdarowanym. Zasady umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888-902). Sama umowa powinna mieć formę pisemną, jednak nie musi to być akt notarialny.

Umowie, oprócz danych osobowych obu stron, należy wskazać markę i model samochodu, rok jego produkcji, numer rejestracyjny i numer nadwozia. W zależności od tego, czy pojazd darowany jest w całości czy w części, wymagane jest dokonanie przerejestrowania samochodu lub odpowiedniego wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym. Niniejsze fakty należy także zgłosić ubezpieczycielowi.

Najbliższa rodzina a podatek

Jak wiemy, nabycie własności rzeczy, w tym samochodu, bądź praw majątkowych podlega opodatkowaniu. W przypadku darowizny zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z tych uregulowań wynika jaki podatek musi zapłacić obdarowany oraz czy przysługuje mu prawo do zwolnienia z podatku. Wyżej wymieniona ustawa dzieli podatników – obdarowanych na trzy grupy podatkowe. Jest to podział ze względu na stopień pokrewieństwa między stronami umowy darowizny. W najlepszej sytuacji znajduje się pierwsza grupa, w której wymieniono małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (dziadkowie), pasierba, rodzeństwo ojczyma i macochę. Osoby te, pod warunkiem, że darowiznę o wartości większej niż 9 637 zł, zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od momentu jej nabycia. Niespełnienie tego wymogu powoduje, że obdarowany traci prawo do zwolnienia od podatku.

II i III grupa podatkowa, a obliczenie podatku

Sprawa nieco komplikuje się począwszy od drugiej grupy podatkowej. Kwota darowizny wolna od podatku w tym przypadku wynosi 7.276 zł i 4.902 zł, jeżeli obdarowany zalicza się do trzeciej grupy podatkowej. Oznacza to w praktyce, że w przypadku dalszych krewnych i pozostałych osób, darowizna wiązać się będzie z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn, jeśli zostanie przekroczony limit wolnej od podatku. W celu prawidłowego obliczenia podatku należy zacząć od określenia, do której grupy podatkowej należymy. Następnie bierzemy pod uwagę wartość samochodu lub przydzielonej nam jego części. Stawki podatku dla obu grup są uzależnione są od wartości pojazdu. Przykładowo, dla obdarowanego z II grupy podatkowej, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, przy pozostałej kwocie mieszczącej się w przedziale od 7267 do 10 278 zł, wysokość podatku wyniesie 7%. Z kolei dla obdarowanego z III grupy podatkowej, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, przy pozostałej kwocie mieszczącej się w przedziale od 4902 do 10 278 zł, wysokość należnego podatku wyniesie 12%. Podatnicy podatku są obowiązani, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe na drukach SD-3 lub SD-3/A. Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku. W celu obliczenia podatku, który będziemy musieli zapłacić, można skorzystać z programów internetowych, które cieszą się największą popularnością przy rocznych zeznaniach podatkowych, kiedy mamy możliwość wygenerowanie swojego formularza PIT online. Warto dodać, że otrzymanej darowizny nie należy wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej, gdyż w tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku do spadku i darowizn, a nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: