Umowa darowizny samochodu polega na tym, że jego obecny właściciel, zwany darczyńcą, bezpłatnie przekazuje pojazd lub jego część innej osobie, zwanej obdarowanym. Zasady umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888-902). Sama umowa powinna mieć formę pisemną, jednak nie musi to być akt notarialny.Kontynuuj czytanie