Nieoczywiste bezpieczeństwo na drodze: jakie elementy infrastruktury chronią nas każdego dnia?

Różnego rodzaju barierki drogowe, ogrodzenia, słupki czy elementy odblaskowe to elementy, na które często nie zwracamy uwagi, ale które znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Do czego służą urządzenia bezpieczeństwa drogowego i kiedy są stosowane?

Podstawowym celem stosowania urządzeń BRD jest ochrona i życia (a w ograniczonym zakresie również mienia) uczestników ruchu, osób pracujących na drodze, a niekiedy także użytkowników terenów przyległych.

Zastosowanie urządzeń BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:

 • optycznego prowadzenia ruchu (słupki prowadzące, przeszkodowe i krawędziowe, tablice prowadzące, rozdzielające, kierujące, światła ostrzegawcze;
 • wskazania pikietażu ruchu (znaki kilometrowe i znaki hektometrowe);
 • oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi (urządzenia bramowe i tablicowe);
 • zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych (np. barierki ochronne, osłony energochłonne, progi podrzutowe);
 • informowania i ostrzegania kierujących pojazdami (np. sygnalizatory temperatury nawierzchni, sygnalizatory o treści stałej lub zmiennej);
 • zamykania dróg dla ruchu (np. urządzenia rogatkowe);
 • zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory, pachołki drogowe, taśmy ostrzegawcze, tablice kierujące, separatory, sygnalizacja przenośna);
 • prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym (tarcze i latarki do zatrzymywania pojazdów, urządzenia nagłaśniające i sygnalizacyjne).

Urządzenia do zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych

Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne zaliczamy do aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. To grupa urządzeń, z którymi – podczas niezamierzonych zdarzeń drogowych, np. kolizji lub wypadków – pojazd wchodzi w bezpośredni kontakt.

Tego rodzaju barierki stosuje się, aby zapobiegać:

 • -zjeżdżaniu pojazdów z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne;
 • -wyjeżdżaniu poza koronę drogi;
 • -przejeżdżaniu pojazdów na jezdnię przeznaczoną dla przeciwległego kierunku ruchu;
 • -kolizjom pojazdów z obiektami lub przeszkodami stałymi, które znajdują się w pobliżu jezdni.

Można podzielić je ze względu na funkcje lub materiał, z którego są wykonane.

Podział ze względu na funkcje:
 • -skrajne – umieszczane przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego;
 • -dzielące – umieszczane na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym;
 • -osłonowe – umieszczane między jezdnią a obiektami lub przeszkodą.
Podział ze względu na materiał wykonania:
 • -stalowe (U-14a);
 • -betonowe (U-14b);
 • -stalowo-betonowe (U-14c);
 • -stalowe linowe (U-14d);
 • -z tworzyw sztucznych (U-14e) – wypełniane piaskiem lub wodą, do zabezpieczeń tymczasowych.

Barierki drogowe – urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

Aby zredukować lub wyeliminować niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści, stosuje się różnego typu barierki drogowe i balustrady. Tego rodzaju urządzenia BRD mogą być wykonane z betonu lub metalu, chociaż dopuszcza się także urządzenia naturalne, takie jak np. gęste żywopłoty. Konkretne przykłady klasycznych barierek drogowych, wraz ze zdjęciami, opisami i cenami można znaleźć na stronie https://www.znakowo.pl/bariery-drogowe-ochronne-i-balustrady/.

Balustrady i poręcze

Balustrady U-11a zabezpieczają przed upadkiem z wysokości i stosowane są, gdy powierzchnia, po której poruszają się piesi lub rowerzyści, położona jest powyżej 0,5 m. Umieszcza się np. na obiektach mostowych, na przepustach bez barier, na schodach z nasypów lub pochylniach, w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, a także w innych miejscach, jeśli istnieje taka potrzeba.

Barieroporęcze

Barieroporęcze można stosować np. na obiektach mostowych, ale również w innych miejscach – jeśli nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad, a konieczna jest ochrona ruchu pieszego i kołowego.

Ogrodzenia

Nie tylko barierki służą do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów. Taką funkcję spełniają również ogrodzenia U-12. Oddzielają one ruch pieszych od jezdni i uniemożliwiają im przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach. Pozwalają również skanalizować ruch pieszych.

Ogrodzenia segmentowe U-12a

To ogrodzenia, które występują w postaci ram z prętami, siatkami lub przezroczystymi płytami. Można je umieszczać np. obok jezdni, na krawędzi pobocza, pasie dzielącym jezdnie, a także na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego.

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

To słupki połączone łańcuchami. Umieszczane są wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych, w obrębie krzyżowań (jeśli ze względów bezpieczeństwa konieczne jest kierowanie pieszych na wyznaczone przejścia). Nie mogą być stosowane przed obiektami, do których uczęszczają dzieci – w takich miejscach mogą być natomiast stosowane ogrodzenia segmentowe.

Słupki blokujące U-12c

Słupki uniemożliwiają pojazdom wjeżdżanie na chodniki, a także na ciągi piesze albo rowerowe.       

Źródło: Znakowo.pl / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy