Chociaż zwykle wypowiedzenie umowy OC nie jest możliwe, istnieją odstępstwa od tej zasady. Wszystkie kwestie w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Kontynuuj czytanie