Szkoda całkowita – gdy samochód po wypadku nie nadaje się do naprawy

Dobre ubezpieczenie, zwłaszcza nowego auta, ma ogromne znaczenie. Ze względu na znaczną wartość zakupu samochodu, warto dobrze zabezpieczyć się przed następstwami ewentualnych wypadków. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić warunki polisy, w tym m.in. zasady orzekania szkody całkowitej.

 

Szkoda całkowita samochodu jest orzekana wtedy, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest niemożliwa lub nieopłacalna. Jeśli cena naprawy auta po wypadku przekracza jego wartość sprzed szkody, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy lub swojego ubezpieczenia autocasco. Na rynku istnieją także ubezpieczenia nowego auta, które w przypadku szkody całkowitej pozwalają na uzyskanie 100% wartości samochodu, widniejącej na fakturze.
  
W ubezpieczeniu OC ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, w której koszt naprawy samochodu przekracza 100 proc. jego wartości sprzed wypadku. Przy stwierdzeniu szkody całkowitej właścicielowi uszkodzonego auta zostanie wypłacona różnica między wartością pojazdu przed i po wystąpieniu szkody. Pozostałą część pieniędzy poszkodowany może odzyskać ze sprzedaży lub demontażu wraku. Ubezpieczyciele powinni zawsze przestrzegać podstawowej zasady, według której suma odszkodowania musi odpowiadać stracie, a więc nie może być ani większa, ani mniejsza.

 

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach AC

W przypadku polisy AC uznanie szkody całkowitej jest uzależnione od warunków umowy danego ubezpieczyciela. Z reguły firmy ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą przyjmują takie uszkodzenie auta, które uniemożliwia przywrócenie mu sprawności pozwalającej na bezpieczne użytkowanie lub koszt naprawy przekroczy określony w umowie procent – zwykle 70 proc. wartości pojazdu sprzed wypadku. Wartość auta, która jest podstawą do wyliczenia wysokości odszkodowania jest ustalana na podstawie ceny rynkowej danego modelu, roku produkcji, jak również jego przebiegu, wyposażenia i stanu technicznego. Kwota ta nie może jednak przewyższać sumy ubezpieczenia z chwili zawarcia umowy. Przeważnie wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą z polisy AC określana jest jako różnica pomiędzy wartością samochodu przed wypadkiem, a jego wartością w stanie uszkodzonym. W niektórych przypadkach podstawą do wyliczenia tej różnicy może być także suma ubezpieczenia. Należy pamiętać, że wypłata odszkodowania z tytułu szkody całkowitej powoduje wygaśnięcie polisy AC.

 

Wypłata odszkodowania – i co dalej?

Kiedy już zapadnie decyzja o szkodzie całkowitej, a odszkodowanie wpłynie na konto poszkodowanego rodzi się kolejne pytanie, co zrobić z wrakiem auta? Nawet po wypłacie przyznanych pieniędzy uszkodzony pojazd nadal pozostaje własnością kierowcy, to on wciąż decyduje o jego losie. Czasami ubezpieczyciel może zaoferować pomoc przy odsprzedaży wraku. Jeśli poszkodowany nie ma pomysłu lub nie chce zajmować się zbyciem pojazdu może zwrócić się o pomoc do firmy ubezpieczeniowej. W ten sposób uszkodzone auta zwykle trafiają na specjalne aukcje internetowe. Co ważne, likwidacja uszkodzonego samochodu może być przeprowadzona jedynie przez autoryzowane stacje demontażu pojazdów. Po sprzedaży lub demontażu wraku, właściciel może wyrejestrować samochód. Dopiero ta ostatnia czynność zwalnia go z obowiązku ponoszenia opłat związanych z posiadaniem samochodu, w tym składek ubezpieczenia OC.

 

Źródło: VW Bank / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: