Regulamin – Do celu z Navitel

Regulamin konkursu “Do celu z Navitel”

 

1

1.Organizatorem konkursu jest portal motopodprad.pl

2.Adres elektroniczny Konkursu: redakcja@motopodprad.pl

 

 

2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 28.06.2017 do 2.06.2017.
 2. Zadanie konkursowe polega na zostawieniu komentarza z odpowiedzią na pytanie: “Gdzie wybrałbyś się na wakacje korzystając z nawigacji NAVITEL?”
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 6. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 7. Zasady konkursu obowiązują na fanpage’u portalu motopodprad.pl.
 8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: redakcja@motopodprad.pl

 

3

 1. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery na nawigację z mapą Polski, z dożywotnią licencją – po 1 egzemplarzu dla każdego zwycięzcy.
 2. Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 3 użytkowników, którzy udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.
 4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
 5. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej fanpage.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 8. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej: https://motopodprad.pl.

 

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: