Polisa OC – od czego zależy jej wysokość

Przy kalkulacji składki na OC brana jest historia ubezpieczenia oraz szkód. Kierowca może sam sprawdzić swoją historię na portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu może w przybliżeniu określić wysokość składki, jaką będzie musiał zapłacić. Przypominamy, że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla kierowców, a jego brak oznacza poważne konsekwencje.

 

Coraz większa rzesza kierowców, przerażonych wysokością składki OC, weryfikuje swoją historię ubezpieczenia oraz szkód. Nic w tym dziwnego, skoro również towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z ogólnopolskiej bazy polis Funduszu, która jest stale uaktualniany, żyjącym system. Mogą tu więc występować rozbieżności między stanem faktycznym, znanym właścicielowi pojazdu a tym, co weryfikuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Sprawdź swoją historię ubezpieczeniową i zgłaszanych szkód

Największa część rozbieżności dotyczy nie zgłoszenia ubezpieczycielowi istotnych informacji dotyczących samochodu. W związku z tym, na przykład ktoś jest współwłaścicielem auta, ale nie został uwzględniony przy wykupie polisy, a to powoduje brak historii ubezpieczenia. Brak zaś historii powoduje, że klient, ubezpieczając auto samodzielnie, nie może skorzystać ze zniżek. Inną, często spotykaną rozbieżnością jest brak zgłoszenia po sprzedaży auta lub brak aktualizacji danych po stronie ubezpieczyciela. Wówczas wypadki nowego właściciela obciąża konto dawnego właściciela samochodu, a to również skutkuje utratą dotychczasowych zniżek.

 

Koryguj nieścisłości

Wszelkie niezgodności wyjaśniać należy u ubezpieczyciela, który posiada odpowiednią dokumentację oraz możliwość jej poprawienia i skorygowania, a także możliwość przesłania zaktualizowanych danych do bazy polis. Wszystkie luki, błędy w bazie przekładają się na wiarygodność klienta i ocenę ryzyka, związaną z wyceną polisy, a to pociąga za sobą oczywiście utratę zniżek. Dane z bazy polis można pobrać bezpłatnie. Wymaga tylko rejestracji i założenia konta na portalu UFG.

 

Ubezpieczenie obowiązkowe

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, któremu podlega ponad 23 miliony pojazdów w Polsce. Podczas wyliczania wysokości składki ubezpieczyciele sprawdzają liczbę spowodowanych przez danego kierowcę kolizji i wypadków komunikacyjnych, wysokość wypłaconych odszkodowań. To przekłada się na zastosowane zniżki lub zwyżki w składce.

 

Przed czym chroni polisa OC

Polisa OC to ochrona przed roszczeniem odszkodowawczym ze strony poszkodowanych w sytuacji, gdy stałeś się sprawcą kolizji lub wyadku. Chroni również osoby, które podróżowały z tobą, uznając je za poszkodowane w wypadku. Ochroną objęci są piesi, którzy zostali poszkodowani w wypadku. Z ubezpieczenia pokrywa się również inne straty , na przykład uszkodzone ogrodzenie, budynek itp.

 

Odszkodowania z polisy OC

Z polisy OC osobie lub osobom poszkodowanym wypłacane jest odszkodowanie za szkodę w mieniu, uszczerbek na zdrowiu, polisa pokrywa koszty leczenia, wypłacanej renty czy zadośćuczynienia za utratę osoby najbliższej. Osoby podróżujące ze sprawcą również mogą zostać uznane za poszkodowane. Dlatego posiadanie polisy OC jest takie ważne.

Brak polisy OC wiąże się z tym, że obowiązek pokrycia w/w kosztów spoczywa na tobie jako sprawcy. Musisz mieć siwadomość, że nie będa to kwoty małe, ale raczej kwoty sięgające setek tysięcy złotych. Należy pamiętać, że przyznanie się do zakresu doznanych obrażeń zmniejsza należne odszkodowanie nawet o 80 procent. Tak może dziać się w przypadku, gdy ubezpieczyciel udowodni Ci, że nie miałeś zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Obowiązek posiadania OC dotyczy każdego właściciela pojazdu, bez względu na to, czy z niego korzysta czy też nie. Wysokość odszkodowania z polisy nie jest nieograniczona, w każdej umowie znajduje się tzw suma gwarancyjna, na którą należy zwrócić uwagę podczas zawierania ubezpieczenia. Jeśli odszkodowanie przekroczy tę wartość, sprawca będzie musiał dopłacić resztę z własnej kieszeni. W przypadku szkody spowodowanej poza granicami Polski, suma gwarancyjna bywa wyższa, gdyż ubezpieczyciel musi zastosować się do limitów obowiązujących w danym kraju.

 

 

%name Polisa OC   od czego zależy jej wysokośćAutor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę http://www.pomocdrogowa.w.poznaniu.pl zajmującą się transportem pojazdów i maszyn oraz pomocą drogową w Poznaniu.

 

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: