Zdarza się, że na drodze można spotkać się z nieprawidłowo umiejscowionym oznakowaniem, nie zdając sobie z tego sprawy. Szacuje się, że w całej Polsce nieprawidłowe oznakowanie to nawet kilkadziesiąt procent znaków. Już w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2014 roku wykazano nieprawidłowości związane z organizacją ruchu.Kontynuuj czytanie
30 marca ośmiu ubezpieczycieli podpisało umowę, na mocy której zobowiązali się do uruchomienia usługi Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) dla swoich klientów. System Bezpośredniej Likwidacji Szkód zakłada, iż posiadacz OC będzie mógł zlikwidować szkodę bezpośrednio poprzez swoje Towarzystwo, które w jego imieniu samo wystąpi do Towarzystwa sprawcy w celu odzyskania Kontynuuj czytanie