Jaką ochronę, poza ochroną na drodze, daje ubezpieczenie OC?

Wykupienie ubezpieczenia OC to obowiązek każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Dzięki polisie można uniknąć odpowiedzialności finansowej w razie spowodowania kolizji i wypadku. Chociaż ochrona koncentruje się przede wszystkim na zdarzeniach drogowych, jej zakres jest znacznie szerszy.

 

Ubezpieczenie OC jest polisą, której warunki reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Poszczególne artykuły określają zasady wypłaty świadczenia w ramach wykupionej polisy w zależności od wystąpienia konkretnych zdarzeń drogowych.

 

Ochrona na drodze to podstawa

Ubezpieczyciele najczęściej wypłacają odszkodowanie w ramach polisy OC w przypadku zdarzeń drogowych. Chodzi o szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Zalicza się do nich m.in.:

 • śmierć poszkodowanego;
 • uszkodzenie ciała poszkodowanego;
 • rozstrój zdrowia poszkodowanego;
 • zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia należącego do osoby pokrzywdzonej.

Odszkodowanie wypłacane jest w oparciu o sumy gwarancyjne, których wartość nie może przekraczać:

 • 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu;
 • 5 mln euro w przypadku szkód na osobach.

 

Ubezpieczenie OC a inne szkody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami OC dotyczy również szkód powstałych podczas:

 • wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego;
 • bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu;
 • zatrzymania lub postoju samochodu.

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie OC ma dodatkowy zakres. Chodzi przede wszystkim o:

 • koszty, które zostały poniesione w celu zapobiegnięcia większej szkody – mowa tutaj np. o uszkodzeniu ogrodzenia, by uniknąć zderzenia z innym samochodem lub pieszym;
 • koszty wykonania dodatkowego badania technicznego po szkodzie;
 • koszty obrony w postępowaniu karnym podjętym za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • koszty zastępstwa prawnego w przypadku postępowania cywilnego podjętego za zgodą ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe

Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, która zwalnia z odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody na mieniu lub osobach trzecich. Brak ważnego OC to nie tylko ryzyko związane z koniecznością wypłaty odszkodowania z własnych środków. To także wysokie kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wynoszące nawet 4000 zł w przypadku samochodów osobowych i do 6000 zł w przypadku samochodów ciężarowych.

 

Źródło: PZU / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: