Czy urządzenia pomiarowe wskazują dokładne wyniki?

Celem przypomnienia, art. 87 §1 kodeksu wykroczeń, penalizuje kierującego pojazdem w stanie po “użyciu alkoholu”, który to stan został zdefiniowany przez ustawodawcę jako stan wyrażający się w stężeniu alkoholu w granicach od 0,10 do 0,25 mgl/l w wydychanym powietrzu.

 

Przestępstwo z art. 178a §1 kk, posługuje się pojęciem “stanu nietrzeźwości”, który zaczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Nietrudno zauważyć, że granica pomiędzy przestępstwem, a wykroczeniem jest płynna, stąd też bardzo ważna jest dokładność pomiarowa urządzeń badających stan trzeźwości kierującego, bowiem konsekwencje płynące z tytułu popełnienia tych dwóch czynów zabronionych są odmienne.

Jak uczy doświadczenie, w przypadku wyników granicznych rośnie znaczenie tzw. niepewności pomiarowej urządzenia kontrolującego stan trzeźwości. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż każde urządzenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy do badania kierującego obarczone jest pewnym błędem pomiarowym.

W niniejszym artykule przedstawię pojęcie niepewności pomiarowej urządzeń i jego wpływ na kwalifikację prawną czynu.

Źródłem wiedzy dotyczącej niepewności pomiarowej jest dokument w postaci tzw. świadectwa wzorcowania danego urządzenia. Wskazuje on jaka jest wartość niepewności pomiarowej urządzenia. Biorąc pod uwagę obecnie używane przez Policję i inne służby mundurowe urządzenia ich niepewność pomiarowa oscyluje w granicach +/- 0,01 mg/l.

Tym samym uwzględnienie niepewności pomiarowej pozwala na określenie rzeczywistego stanu nietrzeźwości, którego wartość może być dodatnia lub ujemna w stosunku do wyniku badania urządzeniem.

Biorąc przy tym pod uwagę zasadę wynikającą z art. 5 §2 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości należy stosować na korzyść oskarżonego, niepewność pomiarowa w przypadku wyniku wskazującego 0,26 mg/l nabiera szczególnego znaczenia.

Jeżeli bowiem, co ma miejsce w przypadku większości kontroli drogowych, nie pobrano próbki krwi, to Sąd winien zastosować tę zasadę i przyjąć niepewność pomiarową skutkującą zakwalifikowaniem czynu z uwzględnieniem różnicy 0,01 mg/l. Tym samym Sąd winien procedować, celem ukarania za czyn z kodeksu wykroczeń, bowiem wynik 0,26 mg/l wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Właściwym w takiej sytuacji wydaje się również złożenie uzasadnionego wniosku dowodowego w przedmiocie uzyskania opinii biegłego, celem ustalenia rzeczywistej niepewności pomiarowej.

 

Źródło: lextraffic.pl / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: