Czas pracy kierowcy 2021 – co trzeba o nim wiedzieć?

Czas pracy kierowcy jest dokładnie określany przez obowiązujące ustawy, a istotne zmiany w tej kwestii wprowadza pakiet mobilności. W związku z tym pojawia się mnóstwo niedomówień i wątpliwości związanych z unijnym ustawodawstwem. Co więcej, tachograf umożliwia stałą kontrolę pojazdów przez służby celne, policję, straż graniczną, czy powstałą w 2002 roku Inspekcję Transportu Drogowego. Jak wygląda sytuacja prawna na ten moment?

Jak długo trwa przerwa dobowa? 

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowca po 4,5 godzinach jazdy ma prawo do odebrania 45-minutowej przerwy. Jednak istnieje możliwość rozdzielenia odpoczynku na 15 i 30-minutowy. Co więcej, należy pamiętać o tym, że tachograf skrupulatnie zapisuje aktywność pojazdu, a niedostosowanie się do przepisów wiąże się z sankcjami prawnymi. W przypadku, kiedy kierowca nie zachował odpowiednich odstępów czasowych w trasie, to grozi mu kara finansowa w wysokości nawet 150 zł za każde przekroczone pół godziny. Oprócz tego fałszowanie wyników tachografu może skończyć się nawet więzieniem, lub utratą licencji. Wszystkie zapisy prawne są konstruowane w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na drogach. Dlatego tak istotne jest stałe podwyższanie kompetencji pracowników i aktualizowanie ich wiedzy prawnej. 

Odpoczynek tygodniowy i odstępstwa

Czas pracy kierowcy – ogólne zasady na rok 2021 dotyczą zachowania odstępów czasowych między kolejnym odcinkiem drogi. Każdy kierowca ma prawo do odebrania przerwy tygodniowej wynoszącej co najmniej 45 godzin. Jednak prawo przewiduje wyjątek, a mianowicie formę skróconą w postaci 24 godzin odpoczynku. Mimo to należy pamiętać o odpowiedniej rekompensacie przewidzianej między innymi w pakiecie mobilności. Przy okazji trzeba podkreślić, że powrót kierowcy do bazy nie jest liczony jako przerwa. Wyjątek stanowi przewóz innym transportem typu prom z dostępem do odpowiednich warunków noclegowych i sanitarnych. Oczywiście wszystko powinno być uwzględnione w zapisie tachografu i dyspozycji kierowcy. 

Czas pracy kierowcy a ekipa załogowa

Transport załogowy to moment, w którym na każdym odcinku drogi w pojeździe znajdują się minimum dwie osoby. Wówczas istnieje możliwość odbierania przerw w trakcie, gdy następny etap trasy pokonuje inny kierowca. Jednak w tym przypadku należy pamiętać, że pracownik odbierający swój odpoczynek nie może być zaangażowany na tym odcinku drogi. Jeśli chodzi natomiast o przerwę śniadaniową, to zgodnie z Konstytucją RP za każde 6 godzin pracy przysługuje 15 minut przerwy, co w przypadku kierowców zwykle odbywa się po pierwszych 4,5 godzinach jazdy. 

Rekompensata przerwy i dyżuru

Najbardziej problematyczne kwestie dla firm transportowych zostały opisane w poniższym tekście: https://www.ocrk.pl/czas-pracy-kierowcy-w-pytaniach-i-odpowiedziach/. Z pewnością jedną z nich jest rekompensata przerw, która przysługuje każdemu, kto skorzystał jedynie ze skróconej wersji odpoczynku. Wówczas obowiązuje dodatkowo 9 godzin połączonych z inną przerwą. Jeśli chodzi o rekompensatę za dyżur, to może ona wynikać z trzech sytuacji, gdy kierowca jest dyspozycyjny po godzinach pracy, w czasie trasy załogowej, lub odpoczynku. W takim przypadku pracodawca najczęściej stosuje wynagrodzenie finansowe. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy do 3 lat dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, lub 2 w kwestii samozatrudnienia, czy umowy zlecenie. W całej dokumentacji najistotniejsza okazuje się karta kierowcy i zapis tachografu. Jeśli urządzenie ulegnie awarii, to do obowiązków pracodawcy należy naprawa w ciągu tygodnia. Co więcej, pracownik musi skrupulatnie rejestrować wszystkie czynności w wersji papierowej, aby przedstawić je w razie kontroli pojazdu. 

Źródło: OCRK / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy